Thursday, 24 June 2010

hadis

"HambaKu senantiasa mendekatkan diri kepadaKu dengan ibadah-ibadah sunat sehingga Aku mencintainya. Maka Aku akan menjadi pendengarannya, yang dengan pendengaranKu ia akan mendengar dan Aku menjadi penglihatannya, yang dengan penglihatanKu ia akan melihat dan Aku menjadi lisannya, yang dengan lisanKu ia akan bertutur kata dan Aku menjadi kalbunya yang dengan kalbuKu ia akan berfikir. Maka apabila ia berdoa kepadaKu, Aku akan mengabulkannya dan apabila ia meminta kepadaKu, nescaya akan Aku memberikannya dan jika ia meminta pertolongan kepadaKu, nescaya Aku akan menolongnya. Dan suatu ibadah yang paling Aku senangi yang ia lakukan adalah mengerjakan sesuatu perbuatan sebersih-bersihnya untukKu"
(Hadis Qudsi Riwayat At Thabrani dari Abu Umamah R.A)

No comments:

Post a Comment